Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 100 дугаар тогтоолоор татан буугдсан Захирагчийн ажлын албаны харьяа Хот тохижилтын газар НӨҮГ, Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ, Усны барилга байгууламж НӨҮГ болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/810 дугаар захирамжаар татан буугдсан Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж НӨҮГ-уудын баримтыг төрийн архивт шилжүүлж авах ажил зохион байгуулж байна.

Архивчдын алдар дууны үг

Шүлгийг П.Рэнжин
Аяыг УГЗ, Хөгжмийн зохиолчдын холбооны тэргүүн Б.Бямбабаяр
АРХИВЧДЫН АЛДАР
Төрийнхөө сүлдэнд залбирч
Түмнийхээ төлөө зүтгэсэн
Түүхийн алтан хуудсыг
Тунгааж дээдлэн арвижуулсан
Эх орныхоо сан хөмрөгийг
Эзэн сэтгэлээр нандигнасан
Эрдэнийн ариун өв соёлыг
Эрхэмлэн дээдэлж биширсэн
Дахилт:
Алтан эрдэнийг мөнхөлсөн
Архивчдын алдар дээшээ байг
Алтаар бичигдэх түүхэнд
Амин хүсэл нь мөнх байг
Бичмэл түүхийг хадгалсан
Биндэръяа эрдэмийн түлхүүртэй
Бидний мэргэдийн нандин бүтээлийг
Нандин сэтгэлээрээ хайрласан
Дахилт:
Алтан эрдэнийг мөнхөлсөн
Архивчдын алдар дээшээ байг
Алтаар бичигдэх түүхэнд
Амин хүсэл нь мөнх байг

Онлайн сургалт

hicheel

Архивчдын алдар дууХолбоо барих

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170,
Чингэлтэй дүүрэг,
4-р хороо,
Ж.Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр,
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ub.gov.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/ubarchive

Find us on facebook

17. Тохижилт үйлчилгээний байгууллагууд

 

Хөмрөг-ийн
дугаар

Хөмрөгийн
нэр

Архивт баримт шилжүүл-сэн огноо

Хөмрөгийн нэрийн

Байнга
хадгалах

Түр хадгалах

70 жил
Хадгалах
/цалин/

Тэм-дэг-лэл

Өөрчлөлт

Огноо

Баримт-ын оны хязгаар

Баримт-ын оны хязгаар

Баримт-ын оны хязгаар

31

УБ хотын Хот тохижуулах газар

1978.08.21

УБ хотын захиргаа

1943-1947

1961-1993

 

1942-
1990

 

УБ хотын ГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтсийн даргын тушаал

1955-1990

Хот тохижилтийн удирдах газар

1991-1993

УБ хотын Хот тохижуулах хэлтэс

1991-1993

83

Тусгай үйлчилгээний авто комбинат

1997.01
2003.09

УБ хотын НХААҮ газрын харъяа хаягдал цэвэрлэх станц

 

1969-1973

1969-2007

 

1978-
2007

 

УБ хотын Хот тохижуулах газрын харъяа Тусгай үйлчилгээний Авто аж ахуй

 

1973-1976

Найрамдлын районы АДХГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтэс

1976-1987

Хот тохижуулах трест

1987-1992

Тохижилт үйлчилгээний трест

1992-1994

БЗД-ийн Тохижилт үйлчилгээний компани

1994-одоо

132

Сүхбаатар дүүргийн Тусгай үйлчилгээний компани

2005.03

УБ хотын АДХГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтэс

1973-1986

1973-200

1999-
2007

1986-
2007

 

Хот тохижуулах контор

1987-1991

Тохижилт үйлчилгээний трест

1992

Тохижилт үйлчилгээний компани

1993-2003

134

Сонгинохайрхан дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компани

2005.03

Сонгинохайрхан дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани

1993-одоо

1993-2007

1997-
2003

1992-
1998

 

135

Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компани

2005.03
2008.06.30
2010.03

Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани

1993-одоо

1993-2006

 

1993-
2003

 

136

Баянгол дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компани

2005.03
2008.06.30

Октъябрын районы АДХГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтэс

1972-1989

1975-2006

2000-
2007

1983-
2002

 

Октъябрын районы АДХГЗ-ны Хот тохижуулах контор

1989-1990

Хот тохижилтийг Удирдах газрын Зам талбайн үйлчилгээний трест

1990-1991

Тохижилт үйлчилгээний трест

1991-1992

Тохижилт үйлчилгээний 2 компани

1992-1993

Баянгол дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани

1993.01сар
1993.09сар

Баянгол дүүргийн Тохижилт компани

1993-2002

“Баянгол тохижилт” “ОНӨААТҮГ” /Орон нутгийн өмчит аж ахуй тооцоот үйлдвэрийн газар/

2002-2004

“Баянгол тохижилт” ХХК

2004- одоо

137

Хан-Уул дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компани

2005.03

Ажилчны районы АДХГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтэс

1972-1986

1994-2007

2002-
2007

2004-
2006

 

Ажилчны районы АДХГЗ-ны Хот тохижуулт үйлчилгээний трест

1987-1989

Ажилчны районы АДХГЗ-ны Хот тохижуулт үйлчилгээний трест

1990-1994

Хан-Уул дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани

1994-одоо

247

Налайх дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” НӨҮГ

2012.07

Налайх хотын АДХГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтэс

1984-1988

1984-2010

-

-

-

Налайх хотын АДХГЗ-ны Хот тохижуулах контор

1988-1989

Налайх хотын Хот тохижуулах контор

1989-1991

Налайх хотын АДХГЗ-ны Хот тохижуулах хэлтэс

1991-1994

Налайх дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ /НӨҮГ/

1994-2001

251

“Баянхошуу-Ус” ОНӨААТҮГ

2012.09.25

Орон сууц нийтийн аж ахуйн “Баянхошуу-Ус” салбар

2006

2006-2012

2006-
2011

 

 

“Баянхошуу-Ус” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

2007-2008.01.25

Орон сууц нийтийн аж ахуйн “Баянхошуу-Ус” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

2008.01.25-2011

Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа