Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 100 дугаар тогтоолоор татан буугдсан Захирагчийн ажлын албаны харьяа Хот тохижилтын газар НӨҮГ, Улаанбаатар зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ, Усны барилга байгууламж НӨҮГ болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/810 дугаар захирамжаар татан буугдсан Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж НӨҮГ-уудын баримтыг төрийн архивт шилжүүлж авах ажил зохион байгуулж байна.

Архивчдын алдар дууны үг

Шүлгийг П.Рэнжин
Аяыг УГЗ, Хөгжмийн зохиолчдын холбооны тэргүүн Б.Бямбабаяр
АРХИВЧДЫН АЛДАР
Төрийнхөө сүлдэнд залбирч
Түмнийхээ төлөө зүтгэсэн
Түүхийн алтан хуудсыг
Тунгааж дээдлэн арвижуулсан
Эх орныхоо сан хөмрөгийг
Эзэн сэтгэлээр нандигнасан
Эрдэнийн ариун өв соёлыг
Эрхэмлэн дээдэлж биширсэн
Дахилт:
Алтан эрдэнийг мөнхөлсөн
Архивчдын алдар дээшээ байг
Алтаар бичигдэх түүхэнд
Амин хүсэл нь мөнх байг
Бичмэл түүхийг хадгалсан
Биндэръяа эрдэмийн түлхүүртэй
Бидний мэргэдийн нандин бүтээлийг
Нандин сэтгэлээрээ хайрласан
Дахилт:
Алтан эрдэнийг мөнхөлсөн
Архивчдын алдар дээшээ байг
Алтаар бичигдэх түүхэнд
Амин хүсэл нь мөнх байг

Онлайн сургалт

hicheel

Архивчдын алдар дууХолбоо барих

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170,
Чингэлтэй дүүрэг,
4-р хороо,
Ж.Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр,
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ub.gov.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/ubarchive

Find us on facebook

2. Эрүүл мэндийн байгууллага /Эмнэлэг сувилал, эмийн сан, хяналтын байгууллага

 

Хөмрөг-ийн
дугаар

Хөмрөгийн
нэр

Архивт баримт шилжүүл-сэн огноо

Хөмрөгийн нэрийн

Байнга
хадгалах

Түр хадгалах

70 жил
Хадгалах
/цалин/

Тэмдэг-
лэл

Өөрчлөлт

Огноо

Баримт-ын оны хязгаар

Баримт-ын оны хязгаар

Баримт-ын оны хязгаар

30

УБ хотын Эрүүлийг хамгаалах газар

1980.01.23
2008.01.20

Эрүүлийг хамгаалах департмент

1925-
1938

1961-1995
1969-2006

 

 

Ардын эмнэлэгийн хэлтэс

1938-
1940

Эрүүлийг хамгаалах хэлтэс

1940-
1960

УБ хотын Эрүүлийг хамгаалах газар

1961-
1990

Эрүүлийг хамгаалах нийгэм хангамжийн газар

1990-
1992

УБ хотын Эрүүл мэндийн газар

1992-
с одоо

45

УБ хотын Эмийн санг удирдах газар

1988.09.14

Улсын эм бэлтгэлийн газар

1954-
1959

1954-1991

 

 

УБ хотын аптекуудыг удирдах газар

1959-

1960

Улсын эм бэлтгэлийн газар

1961-

1962

Улсын эм хангамж үйлдвэрлэлийн газар

1962-

1987

Эмийн санг удирдах контор

1987-

1991

Эм хангамж компани

1991

91

Эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын алба

2000.02.21
2003.03.21

Хотын ариун цэврийн төв станц

1954-

1956

1954-1995

2000-
2002

1961-
2001

Хот дахь халдварт өвчнийг эсэргүүцэх ариун цэврийн төв станц

1956-

1964

Ариун цэвэр халдвар судлалын төв станц

1964-

1991

Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын газар

1991-

1996

Нийслэлийн эрүүл ахуй, халдвар судлалын төв

1996-

1999

2000-2002

Нийслэлийн Эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын алба

 

1999-

2000

Эрүүл мэндийн хяналтын алба

2000-

2002

126

Сувиллын 3 дугаар ясли

2004.07.20

Сувиллын 3 дугаар ясли

1975-

1996

1975-1996

 

1977-
1997

3, 10, 18, 25, 30-р яслиуд

127

Улаанбаатар хотын түргэн тусламжийн төв

2004.07.30

УБ хотын Түргэн тусламжийн станц

1964-

1992

1964-2003

 

1962-
2002

ЭХЯ-ны авто
бааз,
хотын түргэн
тус-ламжийн авто баазтай

УБ хотын Түргэн тусламжийн төв

1992-

1999

Яаралтай тусламжийн төв

1999-

с одоо

130

Шүд эрүү нүүр эмгэг судлалын төв

2004.10.20

УБ хотын Стоматологийн төв Поликлиник

1986-

2003

 

 

 

Шүд эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв

138

2 дугаар амаржих газар

1995.06
2003.05

2 дугаар төрөх

1959-

1961

1959-2003

 

 

2 дугаар амаржих газар

1961-

с одоо

139

Яслиудын систем /2, 4, 6, 7, 9 дүгээр  систем, 4, 33, 40, 41 дүгээр ясли/

2009.12

Дулааны 2 дугаар цахилгаан станцын ажилчдын ясли

1962-

1991

 

1963-2002

 

1978-
1996

Яслиудын 2, 4, 6-р сис-тем, 4, 40-р яслийн тушаалтай

УБ хотын Клиник  сувилал
/4, 40 ,41/

1991-

с одоо

Яслиудын 4 дүгээр системийн 19 дүгээр ясли

2011.12

-

-

1982-1995

 

 

 

140

“Алтай” эмийн сан

2001.10.30

УБ хотын ЭСУГ-ын харъяа 34-р эмийн сан

1980-

1994

1999-2001

 

 

 

Баянгол дүүргийн “Алтай” эмийн сан

1994-

1996

“Алтай” эмийн сан

1996-

2001

168

Нийслэлийн
3 дугаар  амаржих газар

2005.06

3 дугаар төрөх

1966-

1998

1966-2004

 

 

3 дугаар амаржих газар

1998-

2004

171

Дүүргүүдийн Эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын алба

2005.12

Ариун цэвэр халдвар судлалын станц

1983-

1992

1984-2002

1998-
2005

1988-
2003

Эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын алба

1993-

2001

Эрүүл мэндийн хяналтын алба

2001-

2003

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын “Нийгэм, эрүүл мэндийн хяналтын хэлтэс”

2003-

с одоо

176

Клиникийн нэгдүгээр амаржих газар

2005.12

Төв төрөх

1947-

1951

1965-2004

 

 

 

Клиникийн 1 дүгээр амаржих газар

1968-

177

“Баянзүрх” эмнэлэг

2006.06
2010.12

Зүүн хорооны больниц

1955-

1959

1997-2005

2003-
2005

1984-
2000

“Баянзүрх” эмнэлэгийн ерөнхий захирлын тушаалаас бусад нь байхгүй

Найрамдлын районы амбулатори

1959-

1983

Найрамдлын районы нэгдсэн эмнэлэг

1983-

1993

Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

1994-

1997

“Баянзүрх” эмнэлэг

1997-

с одоо

187

Хүүхдийн клиник сувилал №20

2007.04

Хүүхэд асрах газар

1961-

1991

1976-2006

 

1995-
2001

 

Хүүхдийн сувилал

1991-

2001

Хүүхд-н клиник
сувилал №20

2001-

2007

188

Сэргээн засах клиник эмнэлэг

2007.04

Хүүхдийн сувилал

1989-

1998

1981-2006

 

1982-
2004

Элэг цөсний архаг өвчтэй хүүхдийн сувилалын 1990-1994, 1996  оны тушаалтай

УБ хотын Хүүхдийн клиник сувилал

1992-

1998

Сэргээн засах клиник эмнэлэг

1998-

с одоо

191

Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

2007.11

Ажилчны районы хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг

1980-

1991

1979-2006

 

 

Хүүхдийн 4 дүгээр эмнэлэг

1991-

2001

Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

2001-

с одоо

193

Уламжлалт анагаах ухааны Элэг судлалын клиник төв

2008.10

Ардын эмнэлэг нөхөн сэргээх эмчилгээний клиник

1989-

1991

1989-2007

 

 

Монголын уламжлалт анагаах ухааны Элэгний эмгэг эмчлэх монгол эмнэлэг

1991-

1993

“Элэгний эмгэг эмчлэх монгол эмнэлэг төв

1993-

2000

Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төв

2000-

с одоо

211

“Энэрэл” эмнэлэг

2010.12

“Энэрэл” эмнэлэг

1998-

с одоо

1998-2008

 

 

213

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

2010.12

Октъябрийн районы Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг

1982-

1990

1982-2009

 

 

УБ хотын Хүүхдийн нэгдсэн 3 дугаар эмнэлэг

1991-

2001

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

2002-

2010

214

Наркологийн эмнэлэг

2010.12

Сэтгэцийн өвчтөний хөдөлмөр эмчилгээний эмнэлэг

1992-

1994

1992-2009

 

 

Архинд донтох өвчтөнг албадан эмчлэх эмнэлэг

1994-

2000

Наркологийн эмнэлэг

2000-

с одоо

217

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

 

2011.04

Найрамдлын районы Нэгдсэн эмнэлэг

1972-

1983

1990-2008

 

 

Найрамдлын районы Хүүхдйн нэгдсэн эмнэлэг

1983-

1991

Эрүүл мэндийн 9 дүгээр төв

1991-

1992

Эрүүл мэндийн зөвлөх төв

1992-

2000

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

2000-

с одоо

220

СХД-н Эрүүл мэндийн нэгдэл

2011.07

Толгойтын больниц

1956-

1970

1961-2009

 

 

Октябрийн районы Нэгдсэн эмнэлэг

1971-

1991

Эрүүл мэндийн зөвлөх “Октъябр” төв

1991-

1997

Октябрийн районы Нэгдсэн 3 дугаар эмнэлэг

1992-

1997

СХД-н Эрүүл мэндийн нэгдэл

1997-

с одоо

225

Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

2011.07

Эрүүлийг хамгаалах газрын харъяа Октябрын районы хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг

1991-

1992

1991-2008

 

 

Улаанбаатар хотын Эрүүл мэндийн 7 дугаар төв

1992-

1995

НЗД-н дэргэдэх Эрүүл мэндийн газрын “Баянгол” Эрүүл мэндийн зөвлөх төв

1996-

1998

“Баянгол” Эрүүл мэндийн нэгдэл

1999-

с одоо

229

БЗД-н Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг

2011.09

Хүний бага эмчийн салбар

1961-

1962

1979-2009

 

 

Хүний их эмчийн салбар

1962-

1988

Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг

1988-

с одоо

230

СХД-ийн Жаргалант тосгоны хүн эмнэлэн

2011.09

Партизан хорооны хүний их эмчийн салбар

1975-

1993

1989-2009

 

 

Жаргалант тосгоны хүн эмнэлэг

1993-

с одоо

237

Хан-Уул дүүргийн   Эрүүл мэндийн нэгдэл

2011.12

Аж үйлдвэрийн комбинатын эмнэлэг

1933-

1934

1968-2009

 

 

Хүүхдийн нэгдсэн   2 дугаар эмнэлэгийн 1992-1996 оны баримттай

Аж үйлдвэрийн больниц

1934-

1966

Ажилчны хорооны эмнэлэг

1966-

1973

Ажилчны районы эмнэлэг

1973-

1976

Ажилчны районы нэгдсэн эмнэлэг

1976-

1994

“Ажилчин” Эрүүл мэндийн зөвлөх төв

1991-

1997

“Хан-Уул” Эрүүл мэндийн нэгдэл

1997-

с одоо

238

Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны хүн эмнэлэг

2011.12

Хонхор хүний их эмчийн салбар

1986-

1999

1986-2009

 

 

Хонхор сум хорооны эмнэлэг

1999.05.03
1999.08.13

Баянзүрх дүүргийн 11-р хорооны эмнэлэг

1999.08.03

2001.12.15

Баянзүрх дүүргийн Хонхор сум хорооны Их эмчийн салбар

2001.12.15

2007.10.05

Баянзүрх дүүргийн Хонхор хорооны эмнэлэг

2007.10.05
2009.04.20

Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны эмнэлэг

2009.04.20-одоо

246

Хан- Уул дүүргийн Туул тосгоны хүн эмнэлэг

2012.07

Ажилчны районы 14 дүгээр хорооны эмнэлэг

1964-

1973

1994-2010

 

 

Ажилчны районы нэгдсэн эмнэлэгийн харъяа их эмчийн салбар

1973-

1984

Туул тосгоны Хүн эмнэлэг

1984-

1992

Туул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

1992-

1995

Туул дүүргийн хүн эмнэлэг

1995-

с одоо

249

Йонсей найрамдал эмнэлэг

2012.09.25

Йонсей найрамдал эмнэлэг

1994-с
одоог
хүртэл

1994-2009

 

 

259

СБД-ын Эрүүл мэндийн нэгдэл

2012.12.18

Хүүхдийн 2 дугаар больниц

1970-

1980

1970-2010

 

 

СБ-ын ройаны нэгдсэн эмнэлэг

1980-

1991

“Сүхбаатар” эрүүл мэндийн зөвлөх төв

1991-

1997

СБД-ын Эрүүл мэндийн нэгдэл

1997-

с одоо

Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа Сурталчилгаа